F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Vaclav II podávají chronologický přehled dějin českých zemí od pravěku až po současnost. Kladou si za cíl podat co nejobjektivnější pohled na dějinný vývoj ve světle soudobého vědeckého nazírání včetně jistých vazeb na předchozí historická zpracování. Ve větší míře, než je běžné u syntetického zpracování dějin českých zemí, se zde promítají dějiny "vedlejších zemí", zejména dějiny Moravy, případně i Slezska a Lužice. V období, v nichž byly dějiny českých zemí a Slovenska nějak spojeny, jsou přiblíženy i údaje ze slovenských (respektive uherských) dějin.
Přáním autora je, aby se tato příručka stala maximálně užitečná pro co nejširší čtenářskou obec. Aktuálně dnes platí, že nemůže ovládat přítomnost ten, kdo nezná minulost.

Premysl Otakar II
Za vydání tohoto titulu udělily 23. června 1998 Klub literatury pro mládež a Klub ilustrátorů dětské knihy společně s Českou sekcí IBBY nakladatelství LIBRI Zlatou stuhu (1. pololetí 1998).

Vyberte si, jak si budete knihu prohlížet.


Třetí aktualizované a doplněné vydání je vázané, má 824 stran a 700 obrázků.
Cena 395,- Kč.
ISBN 80-85983-67-2
  

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.
Další publikací tohoto nakladatelství přístupnou na Internetu jsou Státy a jejich představitelé.